STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. je sklad tveganega kapitala, ki ga je leta 2010 ustanovila družba S.T. Hammer d.o.o. Celotna sredstva sklada znašajo nekaj več kot 7 milijonov EUR.

Naložbe sklada STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. so usmerjene v mala in srednje velika podjetja v Sloveniji in regiji, ki imajo dolgoročni razvojni potencial. Naši ciljni podjetniki in podjetnice so ambiciozni, želijo si hitre rasti podjetja in s svojo ponudbo ciljajo na globalni trg, prepričani so, da bodo naredili svetovno uspešnico. Radi vidimo tudi projekte, ki s svojim izdelkom ali storitvijo prispevajo k ekološki vzdržnosti oziroma zmanjšanju obremenitve okolja. Naša naložbena politika je usmerjena predvsem v podjetja, ki imajo razvoj izdelka/storitve v glavnem končan in so pripravljeni za vstop na trg, pri tem pa potrebujejo zagonski kapital. Ni potrebno, da je predstavljena rešitev visokotehnološki izdelek, če le ustrezno odgovarja na potrebe trga in ima potencial za dobičkonosno rast. Poleg donosnosti sredstev želimo s svojim delom doseči tudi druge cilje. Želimo spodbuditi nastajanje novih uspešnih podjetij, ki bodo ob naši pomoči razvijala napredne izdelke/storitve in bodo ustvarjala delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Vabimo vas, da nam predstavite svoj projekt, z veseljem vam bomo prisluhnili.

Obrazec za predstavitev projekta