STH Vantures
STH Vantures

STH Ventures, DTK, d.o.o.

STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. je leta 2010 ustanovljeni sklad tveganega kapitala v večinski lasti zasebnih vlagateljev. Sklad upravlja upravljavska družba STH Management d.d. z ekipo izkušenih investicijskih managerjev.
V sklad je na podlagi javnega razpisa za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala leta 2011 vstopila tudi Republika Slovenija. Ob ustanovitvi so se vlagatelji zavezali vložiti sredstva v višini 7,5 milijonov EUR kot kapital na vpoklic. Investicijsko obdobje sklada se je zaključilo avgusta 2015. Sredstva sklada so bila investirana v štiri podjetja (MSP), ki so imela končan razvoj izdelka/storitve in so bila pripravljena za vstop na trg, pri tem pa so potrebovala zagonski kapital. Sklad upravlja dve naložbi: Visionect d.o.o. in Plaismait Project d.o.o. Iz dveh naložb je sklad že izstopil. V začetku septembra 2020 so družbeniki skladno z družbeno pogodbo sprejeli sklep o začetku redne likvidacije družbe.

Naložbi

STH Vantures
STH Vantures
STH Vantures
STH Vantures